Kontakt os på
86 144 333

Kvalitetsstyring

Der er kun et succeskriterie i B.R.S. SYSTEM-RENGØRING ÅRHUS ApS kvalitetsstyringssystem: Kundens tilfredshed.

Der indgår flere forskellige redskaber i kvalitetsstyringssystemet, som sikrer en successiv overvågning af, om kvaliteten overholder det lovede niveau.

Allerede inden arbejdet igangsættes, udarbejdes der en beskrivelse af alle de procedurer, som er gennemgået med inspektøren og den enkelte servicemedarbejder, herunder alarmhåndtering, korrekt aflæsning af rengørings-instruktionerne, affaldssortering etc.

Når arbejdet er nået ud over igangsætningsfasen, fortsætter kvalitetskontrollen under anvendelse af bl.a. en tilstandrapport, som udfyldes af inspektøren ved kvalitetskontrol, f.eks. 1-2 gange månedlig.

Under inspektørens bygningsgennemgang kontrolleres det aktuelle kvalitetsniveau efter rengøring af inventar, bygningsdele, sanitære installationer, teknisk udstyr, gulve mv.

Den udfyldte tilstandrapport afleveres i en kopi til kunden, en kopi til driftsafdelingen hosbrs miljøs samt en kopi til servicemedarbejderen.

Er der arbejdsoperationer som skal forbedres, vil inspektøren sikre, at dette gøres så hurtigt som muligt bl.a. ved, sammen med servicemedarbejderen, at gennemgå den udfyldte tilstandrapport på arbejdspladsen.

B.R.S. SYSTEM-RENGØRING ÅRHUS ApS kvalitetsstyringssystem, som også indeholder en specifik reklamationspolitik med angivelse af acceptable reaktionstider, er et af de væsentligste redskaber i samarbejdet med vore kunder.